„Dając człowiekowi rybę sprawisz, że zaspokoi głód na jeden dzień.
Jeśli nauczysz go łowić, sprawisz, że nigdy nie będzie głodował!”